Næh, dengang var der isvintre til

Rungsted Havn presses i vinteren 1923-24 af en kæmpe isflage

Foto: Morten Timm