Mystisk røgudvikling i “Musik-byen”

Foto: Camilla Pedersen