Myndighedernes samarbejde var i top under stormflod

Skader på ting er svære at undgå under stormflod. Men politichef roser myndighedernes samspil under højvandet.

FAKTA: Hvornår er en oversvømmelse stormflod

Stormrådet vil senere torsdag erklære, at oversvømmelser, der har ramt dele af Danmark onsdag og torsdag, er at betragte som stormflod nogle steder i landet.

Det betyder, at folk, der er ramt af oversvømmelserne, kan søge erstatning. Læs om stormflod her:

* Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormflod i Danmark.

* Normalt dækker forsikringer på huse og ejendomme ikke skader som følge af stigende vandstand.

* Men hvis Stormrådet når frem til, at der har været stormflod, kan man søge erstatning fra den offentlige stormflodsordning.

* Stormflod er oversvømmelse som følge af en ekstrem høj vandstand i havet. Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

* Stormrådet afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et bestemt tidspunkt. Det sker i samarbejde med Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet.

* Stormrådet har ni medlemmer. Det består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet.

* Der kan ikke ydes erstatning for stormflod ved skader sket i områder, der ikke er omfattet af Stormrådets afgørelse.

* Bor man i et område berørt af stormflod, har man to måneder til at anmelde skaderne.

Kilde: Stormrådet.

Både brandfolk, politifolk, værnepligtige, kommunalt ansatte og frivillige var i vælten under onsdagens kamp mod vandmasserne, da de sydlige indre farvande skvulpede over.

De mange forskellige myndigheders involvering i kampen til trods forløb indsatsen forbilledligt, vurderer vicepolitiinspektør Ole Kristensen på vegne af Den Nationale Operative Stab, der ledes af Rigspolitiet, og er den koordinerende myndighed ved større hændelser.

– Der har været et fantastisk samarbejde på tværs af myndighederne. Både i Den Nationale Operative Stab og ude i de lokale beredskabsstabe har man formået at støtte hinanden bedst muligt, siger Ole Kristensen.

Han glæder sig først og fremmest over, at ingen personer kom til skade. Rigspolitiet advarede onsdag om, at det kunne være livsfarligt at færdes i de oversvømmede områder.

– Første prioritet var, at ingen skulle komme til skade. Så er der det materielle. Og her vil det altid være svært at undgå skader, lyder det fra Ole Kristensen.

Han roser desuden Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) for de varslinger om stigninger i vandstanden, som instituttet udsendte allerede tirsdag.

– Stor ros til DMI. De har både givet meget tidlige varslinger og ret præcise varslinger, siger vicepolitiinspektøren.

Også hos Danske Beredskaber, hvis medlemmer – de lokale brand- og beredskabsmyndigheder – har stået i forreste række i kampen mod vandet, er der tilfredshed med samarbejdet.

– Vi har haft et særdeles godt samarbejde med politiet, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet. Og mange steder har civilsamfundet været aktiveret, fortæller formand Jarl Vagn Hansen.

– For eksempel har Dansk Røde Kors og andre organisationer hjulpet til med at slæbe sandsække, fortæller han.

Ifølge Jarl Vagn Hansen har beredskaberne været presset til det yderste. Og var der kommet lidt mere vand, så var det måske gået rigtig galt.

– Det er min oplevelse – og ud fra tilbagemeldinger fra kolleger rundtom i landet – så skulle det ikke være gået meget højere. Så havde man haft nogle væsentlige udfordringer mange steder, siger han