Mosede Fort på finansloven

I den nye finanslov, der blev vedtaget lige før jul, er der afsat fem millioner kroner i 2018 til en opgradering af museet på Mosede Fort.

Beløbet er med til at sikre, at museet nu får rekonstrueret to »fredskaserner« og dermed åbnet mulighed for en mangfoldighed af fremtidige udstillinger og aktiviteter på museet.

Museet på Mosede Fort fortæller en underbelyst del af Danmarkshistorien – om en nation, der kæmper for sin neutralitet under 1. verdenskrig. En neutralitet der blev forsvaret militært, gennem balanceret handel og gennem udvikling af en fordelingspolitik, der sikrede sammenhængskraft mellem by og land og mellem rig og fattig.

Det er også den krig, hvor danske husmødre gøres ansvarlige for befolkningens ernæring, og hvor kvinderne kommer med ved forhandlingsbordet. Når man dykker ned i perioden forstår man, at her blev principperne for den danske velfærdsmodel grundlagt.

Historien bliver ikke fortalt andre steder i Danmark, og der findes ikke andre museer i Europa, der fokuserer på det neutrale lands rolle i krigen.

De fem millioner kroner, som er givet til en opgradering af Mosede Fort, skal bruges til en rekonstruktion af to »fredskaserner« i fortgården – bygninger, der skal give museet mulighed for nye udstillinger og aktiviteter samt publikumsfaciliteter.

Bygningerne gør museet i stand til at lave nye udstillinger og flere levende aktiviteter, der kan bidrage til nye aktuelle vinkler på de fire centrale år fra 1914-18. Planen er at bygningerne står klar til at huse en stor fredsfest den 11. november – på 100 årsdagen for 1. verdenskrigs afslutning.

Denne bevilling kan videreudvikle museet som vægtig kulturattraktion på Vestegnen.

Gave til Greve

Da forslaget kom på regeringens finansforslag, kom det lokale folketingsmedlem og medlem af Folketingets kulturudvalg Bertel Haarder (V) med den udtalelse:

»Mosede Fort fortjener større opmærksomhed. Museet fortæller den utroligt spændende, men næsten ukendte historie om Danmarks stærke beredskab under 1. verdenskrig, hvor Mosede Fort var et af midlerne mod de nye langtrækkende tyske kanoner. Da jeg besøgte museet, blev jeg specielt imponeret af, hvor gode de er til at engagere skoleelever ved hjælp af rollespil og levende historieformidling. Borgmester Pernille Beckmann gjorde mig opmærksom på behovet for at udvide udstillingsmulighederne, og jeg er meget glad for, at det lykkedes at få det på finansloven. Det er en gave til Greve og Solrød – ikke mindst til børnene.«

Mosede Fort blev bygget fra 1913 og stod færdigt i 1916. Under 1. verdenskrig blev det benyttet til sikringsstyrken og indgik som endepunkt i Tunestillingen – en skyttegravslinje på 40 km, der gik mellem Køge Bugt til Roskilde Fjord.

Museets udstilling »På kanten af krig – neutralitet mellem krig og velfærd« var det første trin i udviklingen af et museum for Danmark under 1. verdenskrig. Med den nye bevilling til nye fredskaserner kan museet tilbyde skiftende udstillinger.

De nye bygninger sikrer desuden, at de basale forhold såsom toiletter, butik og andre publikumsfaciliteter kan etableres.