Konkurrencestyrelse: Brug to it-standarder

Konkurrencestyrelsen kan ikke anbefale et valg mellem de to standarder på området for kontorpakker til pc'er og anbefaler brug af begge.