Mors/Thys ligahelte til Korsør

Foto: John Ringstrøm