Moffe skal i landsretten for salg af medicinsk cannabis

Claus "Moffe" Nielsen slap for billigt i byretten for salg af cannabis, mener anklagemyndigheden.

Den 46-årige murer Claus "Moffe" Nielsen slap alt for billigt, da Retten i Holbæk i forrige uge idømte ham halvandet års delvist betinget fængsel for salg af cannabisolie.

Det mener anklagemyndigheden, som har anket sagen til Østre Landsret.

Byretten gjorde et år af straffen betinget. Det vil sige, at et år af straffen ikke skal afsones, hvis "Moffe" kan holde sig fra at begå ny kriminalitet.

Olien blev brugt som ingrediens i chokoladeknapper med det formål at virke som medicin til syge og smerteplagede mennesker.

Retsformand Peter Ahleson understregede ved domsafsigelsen, at "Moffe" og fire andre tiltalte har overtrådt straffelovens paragraf om salg af euforiserende stoffer, populært kaldet narkoparagraffen.

– Driften af Moffes (salgshjemmeside, red.) har været tilrettelagt professionelt og været velorganiseret. De strafbare aktiviteter er foregået over en længere periode, lød det blandt andet fra retsformanden.

Det burde have ført til en strengere straf, mener anklagemyndigheden.

– Der er tale om organiseret salg af en større mængde cannabisolie samt besiddelse af en større mængde marihuana, og så ligger straffen på et lavt niveau, siger vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich.

– Og så er det første gang, at der er taget stilling til straffen i en sag om salg af cannabis til medicinsk formål. Det er vigtigt at få landsrettens vurdering af, hvad straffen skal være, fortsætter hun.

Gyrithe Ulrich understreger, at "Moffe" også har overtrådt lægemiddelloven, da han ikke har lægelig baggrund og dermed ikke må udskrive medicin.

I landsretten vil anklagemyndigheden kræve en væsentlig skærpelse af straffen.

– Det normale strafniveau for salg og besiddelse af de mængder cannabis ligger på mellem to og to et halvt års fængsel, forklarer vicestatsadvokaten, der også vil kræve, at "Moffes" fortjeneste fra salget bliver konfiskeret.

Også dommen over en af de fire andre, der blev dømt i byretten er blevet anket. Det drejer sig om en dom på et halvt års betinget fængsel. Dommene over de sidste tre er ikke anket.

Det vides endnu ikke, hvornår sagen kommer for Østre Landsret.