Møns Sportsdykkerklub modtager legat

Foto: Chriistiina Nataliya Zahraz