Møde om trinbræt

FREDENSBORG KOMMUNE: På det seneste møde i Miljø- og Teknikudvalget blev udvalgsmedlemmerne orienteret om det møde, som blev holdt med Movia, Hovedstadens Lokalbaner A/S og Skattecenter Fredensborg.

Udgangspunktet for mødet var Fredensborg kommunes ønske om at trinbrætterne ved Grønholt og Langerød skulle bevares, hvilket blev opfyldt på mødet.

Movia, at det var nødvendigt at foretage en mindre flytning på ca. 150 meter af det kommende trinbræt ved Kratbjerg. Det betyder at der skal erhverves et areal til anlæg af stien, da kommunen ikke er ejer grunden.

Kommunen oplyste, at merudgifterne til forlængelse af stien inkl. arealerhvervelse mm., alene skal dækkes af Movia.

Movia gjorde det helt klart, at der kun har været tale om at nedlægge trinbrættet i Grønholt og ikke trinbrættet i Langerød. Movia indfører nu "Behovsstandsning" med et stopknap-system på trinbrætterne.

Det betyder, at togene kun standser når passagererne har trykket på stop, enten på trinbrættet eller i toget.

Kommunen accepterede på baggrund af omstændighederne at toget stopper skiftevis på de to trinbrætter, da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger andre løsninger.

Det blev aftalt, at det løbende vil blive kontrolleret hvordan en-time driften fungerer, og samtidigt undersøges alle muligheder for at optimere driften.

Movia oplyste desuden, at der ikke er er aktuelle planer om at udvide driften på banen til 20-minutters drift.

Udvalget tilkendegav, at det fortsat ønsker trinbtættet ved Grønholt bibeholdes med nuværende betjening og opfordrer Movia til at indkalde til et informationsmøde for at oplyse om deres planer for banestrækningen.