Modulvogntog tværs gennem byen

Foto: Christian Als