Modige elever kastede sig ud i musical

På Lyngholmskolen er der en helt særlig tradition; Nexus-forestillingen. En musical, som eleverne deltager i helt frivilligt

Foto: Helene Stolle