Mistanke om luftbåren smitte – professor anbefaler frisk luft

Frisk luft ved hyppig udluftning bør være en af myndighedernes anbefalinger mod corona, mener professor.

En række begivenheder har ført til store smitteudbrud, selv om myndighedernes anbefalinger tilsyneladende er blevet overholdt.

Det forstærker mistanken om, at coronavirus også kan smitte luftbåren, vurderer Thorkild I.A. Sørensen, der er professor i epidemiologi ved Københavns Universitet.

– For mig at se har der været en lang række af episoder, hvor smitten har spredt sig i grupper af mennesker i forskellige sammenhænge, hvor det er vanskeligt at se, at smitten kun har spredt sig ved de dråber, der lander indenfor 1-2 meters afstand, siger han.

Samtidig peger han på, at forskere er begyndt at undersøge luftens indhold af virus og har kunnet konstatere, at levende viruspartikler er længere væk fra personer, end man hidtil har antaget.

Politiken har for nylig beskrevet en 40-årsfødselsdag i Roskilde, hvor 45 personer blev smittet. Torsdag har Forsvaret oplyst, at 29 ud af 34 deltagere ved et kursus er testet positive.

I begge tilfælde har det lydt, at anbefalinger om håndsprit, rengøring af overflader og portionsanrettet mad er blevet efterlevet.

Thorkild I.A. Sørensen foreslår alene på grund af mistanken om luftbåren smitte, at en anbefaling om frisk luft bør være et centralt element i sundhedsmyndighedernes anbefalinger på linje med at holde afstand og have god håndhygiejne.

– For mig at se er det ganske afgørende, at man får så meget frisk luft ind som muligt, når man er indenfor – især her i den kommende vintertid, siger han.

Der er ikke sikre videnskabelige beviser for, at coronavirus er luftbåren, og Statens Serum Institut har indtil videre ikke anerkendt det.

Thorkild I. A. Sørensen mener, at der er stærke indicier for det og synes derfor, at myndighederne spiller højt spil ved at vente på at få det klarlagt.

– Det er farligt at tro på det, at der ikke er luftbåren smitte. Man kan derfor godt tage udgangspunkt i, at den er der og finde ud af, hvordan man mindsker risikoen – og undgår den store omkostning at skulle lukke samfundet igen, siger Thorkild I. A. Sørensen.

– Især når man kan fjerne en del af risikoen ved at lufte ud ofte, som jo ikke er en stor omkostning, siger han.

Mistanken om luftbåren smitte bakkes op af andre professorer.

Mikrobiolog Hans Jørn Kolmos fra Syddansk Universitet og epidemiolog Lone Simonsen fra Roskilde Universitet vurderer ligeledes, at virus kan smitte luftbåren. Det fortæller de til Politiken.