Mistanke om embedsmisbrug fører til løsladelser i hashsag

En anklagers mulige fejl i sag fra landsret betyder, at fire personer fredag er blevet løsladt i en anden sag.