Mission accomplished

Mon ikke det er en tilfreds ledelse på Gl. Holtegaard som kan se tilbage på en række fine udstillinger og pavilloner, der alle har haft den bundne opgave at forholde sig til barokken. Nu er projektet afsluttet med indvielse af den tredje og sidste pavillo

Foto: Carl Otto Dethlefsen