Ministre i samråd om behandlingsdomme

Oppositionen kalder to ministre i samråd om svigt i behandlingen af psykisk syge kriminelle. Venstre siger, at det er regionernes, og ikke regeringens ansvar.

Regionerne har alene ansvaret for, at psykisk syge kriminelle bliver behandlet i de psykiatriske system, siger Venstre. Nej, indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) er forpligtet til at sørge for, at der bliver rettet op på, siger SF.

Sådan er de to partier lodret uenige om, hvem der sidder med aben, efter at en rapport fra Kriminalforsorgen godtgør, at mange kriminelle, som er psykisk syge eller har personlighedsforstyrrelser, ikke får behandlet deres lidelser ordentligt efter at være idømt egentlige behandlingsdomme eller andre psykiatriske særforanstaltninger.

– Det retspsykiatriske område har fået meget større bevillinger i den periode, der er undersøgt. Så det er regionernes ansvar at komme med forslag til, hvordan der rettes op, siger Venstres psykiatriordfører, Sophie Løhde.

Det er krænkende for retsbevidstheden, at kun 42 procent af dem, der idømmes egentlige behandlingsdomme for særligt grove forbrydelser, ikke bliver indlagt i forbindelse med sagen, sådan som den slags domme forudsætter, lyder det fra SF psykiatriordfører, Özlem Sara Cekic.

Hun siger, at "aben ligger hos Bertel Haarder", som hun vil indkalde til et samråd i Folketingets sundhedsudvalg om sagen.

– I Danmark straffer vi jo ikke psykisk syge mennesker, som begår kriminalitet. Vi behandler dem. Og det er rystende, at disse mennesker ikke får den behandling, de har behov for, siger SF'eren.

Enhedslistens psykiatriordfører, Per Clausen, kalder sviget i behandlingen for "utrolig kynisme og mangel på ansvarlighed". Han vil have både Bertel Haarder og justitsminister Lars Barfoed (K) i samråd.