Ministeren må handle på kritiske forhold på Center Sandholm

Marlene Harpsøe, folketingsmedlem (DF), valgt i Nordsjælland

Allerød Kommunes borgmester kritiserer i en artikel på allerodnyt.dk udlændinge- og integrationsministeriet for at fejle ved at placere uledsagede gadebørn i Center Sandholm.

Knivstikkerier, vold og trusler fra unge med gadelignende adfærd, der sætter dagsordenen i ungeafdelingen i Center Sandholm, er desværre hverdag. Der er ugentligt flere episoder, hvor konflikter eskalerer. Det er både gået ud over beboere på asylcentret, ligesom ansatte også har været ofre for vold.

Forholdene på ungeafdelingen er så kritiske, at Arbejdstilsynet kalder det "en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko" for de ansatte. Det får imidlertid ikke ministeren til at handle, hvilket ministeren bekræftede, da jeg stillede hende et mundtligt spørgsmål om sagen i folketingssalen den 23. november. Ministeren refererede her til, at en funktionsleder på Center Sandholm ikke mener, at der er farligt at arbejde. Det er dog stik i mod Arbejdstilsynets opfattelse.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye kalder det uforsvarligt, hvis hans egne fængselsbetjente arbejdede der, ligesom han nævner, at ungeafdelingen er at sammenligne med en bandeafdeling i et fængsel. Socialpædagogernes Landsforbund kalder også situationen for uforsvarlig. Formanden for døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge siger, at de hverken kan lægge børn eller personale til de beskrevne forhold.

Men ministeren mener altså ikke, at der er farligt, selvom alt andet tyder på det modsatte. Jeg håber, at det lykkes Allerøds borgmester at råbe ministeren op. Man kan ikke være andet bekendt – hverken over for ansatte og beboere i Center Sandholm samt borgerne i Allerød.