Minister vil vurdere syge kontanthjælpsmodtagere på ny

Beskæftigelsesministeren vil give satspuljemidler til at gennemgå bunken af kontanthjælpsmodtagere.