Minister vil opstille mål for bedre offentlig sektor

Innovationsminister Sophie Løhde inviterer til partnerskab om nationale mål for en bedre offentlig sektor.

FAKTA: Her er kommunernes reformforslag til regeringen

Regeringen har bebudet en sammenhængsreform, der skal forenkle den offentlige sektor og skabe bedre sammenhæng for borgere på tværs af myndigheder.

Reformen ventes klar i 2018. Torsdag præsenterer Kommunernes Landsforening (KL) ti forslag til reformen.

De er i overskriftsform:

* Borgerne skal have sammenhængende indsatser.

* Flere sundhedstilbud skal forankres nær borgeren.

* Rehabilitering skal være ledetråd i den sociale indsats.

* Der skal skabes bedre overgange i indsatserne for børn og unge.

* Alle børn skal godt på vej i livet – den sociale mobilitet skal øges.

* Beskæftigelsesindsatsen skal målrettes den enkelte borgers behov.

* Offentligt-privat samarbejde skal styrkes.

* Fremtidens erhvervs- og turismeindsats skal være enkel og målrettet virksomhedernes behov.

* Borgernær service skal understøttes bedre af digitalisering.

* Øget velfærd gennem brug af ny teknologi.

Kilde: "Bedre sammenhæng for borgere og virksomheder", Kommunernes Landsforening.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) vil opstille nationale mål for, hvordan den offentlige sektor kan forbedres.

De nationale mål skal indgå i regeringens kommende sammenhængsreform.

Det er en reform, der skal skabe en mere enkel offentlig sektor. Det skal gøre, at de 800.000 medarbejdere i kommuner, regioner og stat har mere tid til at tage sig af deres kerneopgaver.

– Hvis det skal lykkes at flytte den supertanker, som den offentlige sektor er, forudsætter det, at vi på tværs af staten, regioner og kommuner er enige om, i hvilken retning vi skal sejle, og hvilken fart vi skal have på. Og det skal de nye nationale mål hjælpe os med, siger Sophie Løhde i en kommentar.

De nationale mål skal være konkrete og målbare. Det er for, at man løbende kan følge, om udviklingen bevæger sig i den rigtige retning, lyder det fra ministeren.

– De skal være de fyrtårne, vi i fællesskab kan navigere efter, og være en drivkraft, som kan være med til at sætte en udvikling i gang nationalt og lokalt, så vi sammen kan løfte kvaliteten i velfærden og sikre mere tillid og sammenhæng på tværs af den offentlige sektor, siger ministeren.

Sophie Løhde kommer med meldingen på dagen, hvor landets kommuner fremlægger deres ti forslag til, hvordan den offentlige sektor skal forbedres.

Det handler ifølge kommunerne for eksempel om at rydde op i regeljunglen på beskæftigelsesområdet og skabe bedre overgange for børn og unge mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse.

Regeringens nationale mål skal fastlægges i et partnerskab med kommuner, regioner, interesseorganisationer og fagforeninger, lyder det fra ministeren.

– Det er helt afgørende, at vi på tværs af den offentlige sektor får ejerskab til de nationale mål og påtager os et fælles ansvar for, at vi lykkes med dem. Derfor skal de også udvikles i fællesskab i en inddragende proces, siger Sophie Løhde.

Hun vil tage initiativ til at afholde et topmøde. Her kan parterne drøfte, hvad de nationale mål skal indeholde.

Det skal danne grundlag for den kommende sammenhængsreform. Den ventes klar i løbet af foråret.