Minister tvivler på at alle ledige reddes

At give en ledig jobbet, mens en ansat er på efteruddannelse, fremhæves efter mødet i dagpenge-ligaen.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) tvivler på, at der er arbejde eller andre løsninger til alle de tusinder af arbejdsløse, som er truet af at miste retten til dagpenge til nytår – mange uden at kunne få kontanthjælp.

– Det er ikke sikkert, at vi kan nå helt i mål og løse alle problemer, men vi kan nå langt, siger ministeren efter et møde fredag med de centrale organisationer, når det gælder dagpenge.

– Min ambition er, at vi bidrager til at løse problemet for så mange mennesker som overhovedet muligt, siger Mette Frederiksen.

Et konkret resultat af mødet er, at alle ledige i farezonen personligt skal kontaktes af a-kasser og jobcentre. De skal indkaldes begge steder.

– Vi sørger for at få lagt en plan for hver enkelt. Nogle har behov for uddannelse, nogle har behov for jobformidling, siger Mette Frederiksen.

Deltagerne i mødet var repræsentanter for blandt andre a-kassernes organisation AK-Samvirke, LO, Dansk Arbejdsgiverforening og Kommunernes Landsforening, som står for jobcentrene.

De afslørede ikke nye idéer, men vil nu undersøge, om allerede kendte redskaber kan bruges mere effektivt.

– Det kan være jobrotation, hvor nogle kan træde ud af arbejdsmarkedet for at efteruddanne sig, mens en ledig får mulighed for at komme ind på en arbejdsplads, siger Mette Frederiksen.

Hun nævner også opkvalificeringsjob.

– Hvis et job kræver noget uddannelse, kan vi måske som samfund være med til at løfte det. Det går vi i gang med at konkretisere nu, siger hun.

Selve det nye dagpengesystem- længden på to år og optjeningskravet på et år – havde ministeren ikke sat på dagsordenen ved mødet i dag.

AK-Samvirke anslår, at mellem 20.000 og 30.000 personer risikerer at miste retten til dagpenge næste år.

Beskæftigelsesministeren vil snart indkalde til et nyt møde.