Minister om skifergasboring: Det er byrådets eget ansvar

Minister tager til efterretning, at Frederikshavn godkender boring efter skifergas. Nye tilladelser sat i bero