Minister lover eftersyn med botilbud for handicappede

Fire botilbud har fået påbud den seneste måned. Minister ser behov for at se på kvaliteten af tilbuddene.