Minister: Flere danskere kommer fri af offentlig ydelse

Siden sommeren 2012 er der samlet set blevet færre ledige. Men opsvinget er skrøbeligt, påpeger minister.