Minister beroliger nervøse læger

Beskæftigelsesministeren afviser, at lægerne kommer under pres med den nye seniorførtidspension.

Lægernes frygt for at komme under pres fra patienter, der ønsker en seniorførtidspension, er ubegrundet. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) afviser, at forholdet mellem læge og patient risikerer at lide overlast med den nye ordning for nedslidte.

– Der er ingen tvivl om, at lægernes vurdering kommer til at spille en stor rolle. Men det er ikke en enkelt læge, der skal vurdere sagen, men både den praktiserende læge og en speciallæge. Desuden er det jo kommunen, der i sidste ende træffer afgørelsen, siger hun.

Både formand for attestudvalget i Lægeforeningen og formand for kommunallægerne kritiserer seniorførtidspensionen for at lægge pres på lægerne, fordi deres vurdering bliver afgørende.

Det skyldes, at patienterne ikke skal arbejdsprøves, men alene vurderes af lægen. Men her må lægerne støtte sig til patientens journal, siger Inger Støjberg.

– Hvis patienten er nedslidt, vil det fremgå af journalen. Her vil lægen kunne se, hvor meget sygefravær patienten har haft, og om der er blevet henvist til speciallæger. Det er alt det, der skal lægges til grund for lægens indstilling, siger hun.

Når patienterne ikke skal arbejdsprøves, skyldes det ifølge ministeren, at det allerede er sket.

– De her mennesker har været på arbejdsmarkedet i mange år, og derfor eksisterer der et fuldstændigt billede af, hvad de kan og ikke kan, siger Inger Støjberg.

Den nye seniorførtidspension henvender sig til personer, som når folkepensionen inden for fem år. Deres sag skal behandles inden for seks måneder.