Minister åbner for færre timer i skolerne

Det kan overvejes, om nogle elever skal arbejde mere hjemme, siger minister. Evaluering af coronatiden i skolerne skal danne baggrund for politiske drøftelser.

<p>For nogle af eleverne i den danske folkeskole har coronatidens hjemmeskole været en så positiv oplevelse, at der også fremover skal være mere mulighed for at klare en del af skolearbejdet derhjemme. </p>