Mindre støj i Farum

Den eksisterende støjvold mellem Bistrupvej og Paltholmvej bliver nu forhøjet

Foto: Helene Stolle