Mindeord

Ejvind Pedersen er død, 77 år

Fra logemester Peder Orla Jensen og ordensmester Søren Ole Knudsen, logen Nestor-Mentor – Serapions Ordenen, har vi modtaget dette mindeord om fhv. meteorolog Ejvind Pedersen, Værløse, der døde 13. maj, 77 år:

Æresbror Ejvind Pedersen, logen Nestor-Mentor, Frederiksberg, var i 38 år en etisk og humanitær lede-stjerne for den 123 årige danske broderorden, Serapions-Ordenen.

Ejvind Pedersens kristne-humanistiske sindelag og store intellektuelle, samt pædagogiske evner, bragte ham i Storlogerådet, som er ordenens øverste ledelse.

I Storlogerådets Etisk-Filosofisk udvalg var han ophavsmand til mange af ordenens åndelige tiltag.

Således var han idémand til ordenens kulturkanon i 2007 om vor historie, etik og filosofi. Hertil kommer ikke mindst mange stærke livsfilosofiske artikler i bladet Serapion.

Ejvind Pedersen var en afholdt og respekteret logetaler i alle 24 loger over hele landet. Han var indtil sin død formand for Feriehjemmet Ørum i Midtjylland, hvor logebrødre og mange andre danskere har haft et sundt og godt rekreationsophold gennem mange år.

I 1998 blev han udnævnt til Æresbroder i Serapions-Ordenen. Hans livs-slogan var, at "etik er umoralsk, hvis det ikke følges af handling". I år 2000 vandt han slogan-konkurrencen blandt alle brødre i vor orden: "Bliv Serapionsbroder,-få en rigere tilværelse".

Det udtrykker udbyttet ved logernes arbejde, nemlig at dyrke livsværdier som etik, frivillig humanisme, filosofi g broderskab.

Det etiske og humanitære var for Æresbroder Ejvind Pedersen det bærende, det var selve meningen med livet. Han formidlede vores idealer og positive livssyn – som et forbillede, der altid vil være en del af Serapions-Ordenens kulturarv.