Miljøstyrelsen: Ingen tegn på mikroplast i drikkevandet

I 16 ud af 17 vandprøver var indholdet af mikroplast i dansk drikkevand under den såkaldte detektionsgrænse.