Miljømålrene og Landbrugspakken – kort fortalt

I Landbrugspakken fra 2015 forpligtede man landbruget på at oprette minivådområder, rejse skove og udtage lavbundsjorde af landbrugsproduktion inden udgangen af 2021. Sammen med landets kommuner, der skulle anlægge større vådområder skulle udledningen af kvælstof reduceres med 2450 tons årligt, heraf skal minivådområderne levere 900 tons.

I skrivende stund er der

godkendt minivådområder, der vil reducere udledningen med knap 157 tons. Langt størstedelen er dog ikke realiseret endnu.

I 2018 ansøgte 40 landmænd om støtte til minivådområder.

I 2019 var der 338 ansøgninger.

Fødevareminister Mogens Jensen har i 2020 forlænget ansøgningsperioden, der normalt slutter 1.april, til 11.august.