Miljødag på Værløse Bymidte

Få blandt andet gratis kompostorme og se små lam

grøn guide Maj-Brit Petersen, Furesø Kommune

NATURDAG

Det er forår og alt skyder op i haven, det er tid til at tage fat igen. Kom derfor ned på Værløse Bymidte lørdag d. 17. maj og få gratis bunddækkeplanter eller nye kompostorme, så du kan få liv i kompostbeholderen igen

Som haveejer vil du kunne få gode råd om hvordan du kan holde din have uden brug af sprøjtemidler og anden gift samt få råd om hvordan du forhindre at din have overtages af "dræbersnegle"

Se de små lam

Kæmpebjørneklo er en smuk men farlig og ikke mindst aggressiv ukrudtsplante, der spreder sig hurtigt og som kan være svær at komme af med igen. Ved store bestande på kommunale arealer afgræsses disse af får fra Søgården.

Medarbejdere fra Søgården er med på miljødagen, hvor de viser nogle af deres får og lam. De fortæller sammen med Naturplejelaug Laanshøj om, hvordan de bekæmper bjørneklo og arbejder med naturpleje. Desuden vil kommunen fortælle om "Partnerskabet ved Søndersø" hvor kommunen sammen med 6 andre partere de næste 2 år vil bekæmpe gyldenris og bjørneklo omkring Søndersø.

Mindre forbrug

Vi skal alle spare på energien for at mindske CO2 udslippet og passe på grundvandsressourcerne ved at spare på vandet. Du vil på miljødagen kunne få gode råd og vejledning om hvor nemt og enkelt det i mange tilfælde er at spare i dit eget hjem – til gavn for både miljø og pengepung.

Der vil endvidere være mulighed for at give dine egne bedste "sparetips" videre til kommunes øvrige borgere. Endelig vil Farum Delebil være tilstede og fortælle om delebilsordningen og hvorfor det kan betale sig både økonomisk og miljømæssigt.

Også for børnene

Miljødagen er også for børn. Udover at besøge Søgårdens får og lam har børnene mulighed for, at deltage i den Grønne Guides miljøquiz.

De grønne foreninger er også med på miljødagen. De fortæller om alt fra afgræsning og natur til økologiske potteplanter og agenda 21 arbejde. Kom og hør mere om aktiviteterne i din kommune, der er også mulighed for at du kan melde dig ind, og selv deltage aktivt i miljøarbejdet i Furesø

Vil du vide mere kan du kontakte den grønne guide Maj-Brit Petersen på mail: mbpe@furesoe.dk eller telefon: 44 95 99 73.