Mildere vejr giver ro på nytårstrafikken

Hele landet har pletvis sne- og isglatte veje, men det vil ikke volde store problemer for nyttrafikken.