Mikrobølgebestråling en ny form for skadelig luft-forurening!

Åbent brev til kommunalbestyrelsen i Furesø Kommune:

Er kommunal-politikerne lidt "løse på tråden"?

For tiden indkaldes der til borgermøder om lokalpolitik på mange områder, men ingen møder om den stigende trådløse udbygning i Furesø kommune med 3G mobilteknik og 'trådløse net' (Wlan og Wi-Fi).

Det drejer sig her om MIKROBØLGE-strålingskilder.

Der gives i Furesø kommune rask væk byggetilladelser til mobil-sendemaster og -antenner. Mikrobølgebestråling en ny form for skadelig luft-forurening!

Åbenhed er en grundpille i et demokratisk samfund, og derfor har borgerne i Furesø kommune krav på åbenhed og svar på en række spørgsmål om denne sundhedsfarlige og uansvarlige udvikling:

1. Hvor mange strålingskilder (antenner) er der allerede opsat?

2. Hvor er der opsat strålingskilder (mobilsendemaster og -antenner m.m.)?

3. Hvor er der godkendt eller planlagt opsat strålingskilder?

4. Hvilke ansøgninger om forskellige former for strålingskilder venter

på sagsbehandling i teknisk forvaltning?

5. Vil der blive opsat advarselsskilte omkring strålingskilderne af hensyn til de mennesker (ca. 5-8 % af alle personer i kommunen), der er særligt følsomme overfor mikrobølger?

6. Har Furesø kommune overhovedet en beskyttelsespolitik for borgerne, der sikrer os mod bestrålingen 24 timer i døgnet, 365 dage om året – og de deraf følgende sundhedsfarer ved 3G mobilsenderne, samt den aggressive mobile bredbåndsudbygning?

7. I det offentlige rum bliver vi næsten bestrålet overalt, og der er i Furesø kommune borgere, der bliver krydsbestrålet fra antennesendere ved deres eget hjem, selv om de ikke er trådløse brugere!

Er Grundlovens bestemmelser om boligens ukrænkelighed sat ud af kraft i Furesø kommune?