Mere frihed – flere muligheder

Af Lisbeth Dupont-Rosenvold, Barakvej 11, Kulhuse, 3630 Jægerspris, kandidat til KV21 for Venstre I Frederikssund Kommune

Mere FRIHED og flere muligheder også for os ældre og seniorer.

Det starter med

– Retten til at arbejde

– Retten til at bestemme selv

– Retten til FRIT VALG

– Retten til selv at vælge passende plejehjem

Ældre med behov for pleje og omsorg skal have frihed til at vælge det plejehjem, som passer til deres behov. – Og vi skal støtte op omkring de hårdt arbejdende plejehjemsansatte.

Seniorer med masser af erfaring hægter sig fast med det yderste af neglene på arbejdsmarkedet – men arbejdsgiverne – private såvel som offentlige – er kræsne og urimelige – de forventer en 40-årigs indsats af en 60-årig.

Jeg tænker, det er på tide at skrue lidt ned for snakken, om der mangler arbejdskraft – indtil seniorerne der ønsker det, er tilbudt passende job – det kan være 20 timer – 30 timer – arbejdsduelige erfarne, kompetente seniorer venter – vi skal blot enes om hvordan – det er en win-win – og det vil jeg gerne arbejde for sker, som “ny” kandidat.

Så skal vi sikre, at det kan betale sig at arbejde – også for seniorer. vi SKAL på sigt afskaffe modregningen i egen folkepension og afskaffe modregningen i ægtefælles folkepension!

I Venstre kæmper vi for at skabe mere frihed og flere muligheder.

Frihed til at kunne vælge selv hele livet

Frihed til at føle sig Tryg

Venstre har indført friplejehjem – skabt nyt rehabiliteringscenter – etableret en

værdighedspolitik, der skal medvirke til at alle borgere, unge som gamle, der har behov for hjælp oplever en værdig støtte. Kvalitet, velfærd og en god økonomisk politik.

Det vil jeg gerne arbejde videre med.