Mental robusthedstræning styrker medarbejderne og bidrager til et bedre arbejdsmiljø

Mental robusthedstræning styrker medarbejderne og bidrager til et bedre arbejdsmiljø
Foto: Joachim Rode

Omkring sundhed på arbejdspladsen har man på mange arbejdspladser traditionelt haft tilgangen, at vi skal undgå at blive syge. Men hvordan kan man fremme sundheden? Hvordan skal det være, når det er bedst? Det bliver der arbejdet med på regionens største arbejdsplads, Region Sjælland, hvor der er fokus på det fremmende arbejdsmiljø.

Gitte Bøgedal, HR arbejdsmiljøkonsulent i Region Sjælland forklarer det således:

– Hvis vi for eksempel taler om indeklima, skal vi arbejde på at få det bedste indeklima, hvis vi vil arbejde for det fremmende arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøet, når det er bedst, handler både om at fremme sundhed, forebygge risici og reagere, når der indtræffer noget, der påvirker sundheden. Som oftest har arbejdspladser størst fokus på at forebygge risici og håndtere problemer, når de opstår. Erfaringer fra Sverige viser, at det typisk fordeler sig i forholdet 10 procent fremmende, 30 procent forebyggende og 60 procent håndterende. Arbejdspladser, der derimod arbejder 60 procent fremmende, 30 procent forebyggende og 10 procent reagerende, har højere effektivitet, produktivitet, kvalitet, engagement og trivsel.

Robusthedstræning

Mental robusthedstræning er et af de initiativer, der bidrager til at styrke det fremmende arbejdsmiljø i Region Sjælland. Siden 2014 har omkring 650 medarbejdere deltaget i den mentale robusthedstræning, som Region Sjælland afholder i samarbejde med Center for Mental Robusthed.

Gitte Bøgedal fortæller, at det begyndte med, at sygefraværet i Region Sjælland lå på et højt niveau.

– Man kiggede så på, hvorfor der er nogle »langtidsfriske« medarbejdere, der møder op på arbejde dag efter dag og kun har få sygedage. Der var 36 procent »langtidsfriske« blandt medarbejderne, som i de seneste to år kun havde haft fem sygedage om året. De blev så spurgt om grunden til, at de havde så lidt fravær, og de pegede på fire årsager med relation til deres arbejdsmiljø: Meningsfuldt arbejde, indflydelse på arbejdet, mulighed for at levere god kvalitet og gode kolleger, forklarer Gitte Bøgedal og tilføjer, at den mentale robusthedstræning blandt andre tiltag kan bidrage til at få flere af regionens medarbejdere til at finde ind til disse værdier.

Hvad er mental robusthed?

Eva Hertz er stifter af Center for Mental Robusthed og uddannet psykolog og ph.d. Center for Mental Robusthed afvikler i samarbejde med Region Sjælland kurserne i mental robusthedstræning for medarbejdere i Region Sjælland.

– Det er et træningsprogram på 20 timer, hvor vi gennemgår forskellige mentale øvelser med det formål, at medarbejderne bliver mindre stressede og trives bedre. Den mentale robusthedstræning gør kursusdeltagerne bedre til at navigere i modgang. Det kan eksempelvis være at undgå at blive plaget af katastrofetanker i stil med »uhh, jeg når det aldrig,« når man står overfor en ny arbejdsopgave, fortæller Eva Hertz.

Hun forklarer, at man kan optræne sin mentale robusthed – og forblive mental robust ved kontinuerlig træning. Mental robusthedstræning er forebyggelse – ikke behandling. Mental robusthed er som en airbag. Den er rigtig god at have, men den skal installeres på forhånd og være forebyggende. Den skal ikke installeres, når du rammer autoværnet.

– En øvelse i mental robusthedstræning kan for eksempel være, at du øver dig på at holde øje med det gode i dagligdagen og skriver det ned i den app, der følger med til kurset i mental robusthedstræning, forklarer Eva Hertz.

Det er en rundvisning

Gitte Bøgedal, HR arbejdsmiljøkonsulent i Region Sjælland understreger, at det er meget fint, at medarbejderne får øget deres mentale robusthed. Men arbejdsmiljøet skal stadig være i orden.

– Det duer jo ikke, at vi siger »robust medarbejder søges – elendigt arbejdsmiljø haves,« pointerer Gitte Bøgedal. Så et godt arbejdsmiljø er en afgørende forudsætning.

Hun tilføjer, at Region Sjællands kurser i mental robusthedstræning er en rundvisning i det mentale fitnesscenter. Som i et »rigtigt« fitnesscenter har kurset eller rundvisningen kun effekt, hvis du selv fortsætter træningen på egen hånd bagefter.

– Ved træning af de mentale muskler er det iøvrigt ligesom ved anden fitness-træning en god idé at have en makker at træne sammen med. Forpligtelsen ved at have en aftale med en makker om at træne sammen gør det meget lettere at holde ved, mener Gitte Bøgedal.