Medom helt uden for rækkevidde

Af Uffe Thorndahl (UP), borgmester i Hørsholm Kommune:

Jeg har igen med stor forundring læst Michael Medom Hansen utrolige bortforklaringer om sin sag.

Jeg har fået en orientering om det møde som kommunaldirektøren afholdt den 30. juli med Michael Medom Hansen, hvor kommunaldirektøren overfor mig har forklaret, at han meget grundigt gav Michael Medom Hansen besked på, at kommunal ejendom, personale og personer i kommunens varetægt ikke måtte indgå i enkeltpersoners og partiers valgkamp.

Det har Michael Medom Hansen i den lokale presse betegnet som usandt. Så jeg drøfter igen sagen med kommunaldirektøren, og på det grundlag fremsender jeg en kommetar til pressen efter, at have færdigredigeret kommentaren sammen med Jens-Jakob Jakobsen.

Jeg kan da heller ikke gøre andet. Kommunaldirektøren har givet mig en redegørelse for mødet d. 30. juli med Michael Medom Hansen, en redegørelse som kommunaldirektøren fastholder efter at Michael Medom Hansen beskriver redegørelsen som usand.

Jeg må herefter konstatere, at kommunaldirektøren og Venstres spidskandidat har to fuldstændigt forskellige versioner af mødeforløbet den 30. juli, og at Michael Medom Hansen beskriver kommunaldirektørens referat som usandt.

Jeg vil så lige afslutte med at henlede opmærksomheden på, at professor Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole har vurderet sagen og har konkluderet: "Man kan ikke bare henvende sig til en institution og få lavet arrangementer. Borgmesteren skal orienteres, sådan er proceduren."

Oluf Jørgensen understreger vigtigheden af den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, der betyder, at hvis en kandidat skal have lov, så skal de andre også.

Ifølge Oluf Jørgensen kan en løbetur sidestilles med et besøg på en skole; "også det med at formidle breve og stille omklædningsfascileteter til rådighed involverer jo ansatte og institutioner".

Oluf Jørgensen understreger, at der er skærpede hensyn at tage i en valgkamp.

Reglerne er klare, og de blev præciseret overfor Micahel Medom Hansen på mødet med kommunaldirektøren den 30. juli.

Problemet i sagen er ikke reglerne, men simpelthen Michael Medom Hansen selv.