Mediekoncern får medvind af EU i millionsag om annoncer

Cirka 40 straffesager om reklamer for ulovlige spil er blevet sat i bero på grund af uklarhed om lov.