Medarbejdere med gebrokkent dansk må fyres

Højesteretsdom slår fast, at virksomheder gerne må fyre medarbejdere, hvis de ikke taler godt nok dansk. HK mener, at det vil skade integrationen.

Virksomheder har ret til at fyre medarbejdere, hvis de efter arbejdsgiverens mening ikke taler godt nok dansk. Det er konklusionen efter en ny højesteretsdom.

Retten gav en virksomhed medhold i, at det var ok at afskedige en medarbejder, som efter virksomhedens vurdering ikke beherskede det danske sprog godt nok.

Sagen drejer sig om en hollænder, som blev fyret, da hans arbejdsgiver vurderede, at han ikke talte godt nok dansk til at skifte fra en stilling som telefonsælger på det engelske marked til det danske marked.

Dansk Erhverv førte sagen på vegne af arbejdsgiveren. Charlotte Vester, underdirektør i Dansk Erhverv, er meget tilfreds med udfaldet.

– Dommen viser, at der gives virksomheden et vist skøn i forhold til, hvilke sprogkrav der kan stilles, uden at man kommer i strid med forskelsbehandlingsloven, siger hun.

For strenge sprogkrav kan være en indirekte forskelsbehandling på grund af nationalitet, men i den konkrete sag frifandt Højesteret virksomheden.

Fagforbundet HK Danmark førte sagen på vegne af et medlem, og her kalder juridisk konsulent Jeanette Hahnemann dommen urimelig.

Hun mener, at den kan få alvorlige konsekvenser for etniske minoriteters mulighed for at etablere sig på det danske arbejdsmarked.

– Dommen åbner for en diskussion om, hvad der er "godt nok dansk". Det kan få den konsekvens, at vi har en række mennesker med anden etnisk baggrund, som får sværere ved at blive på arbejdsmarkedet, siger hun.