Med hænderne i en ko-mave

Foto: Peter Klar

3z på Allerød Gymnasium er vendt hjem fra en tredages biologitur til Silkeborg, hvor eleverne, der til dagligt har biologi på højeste niveau, fik helt nye konkrete og praktiske eksempler på deres teoretiske viden.

På Foulum Forskningscenter fik eleverne lov at forberede en reagensglas-gris.

Eleverne udtog æg fra soens æggestok, hvorefter de blev befrugtet – efter samme principper, som når man laver reagensglasbørn.

Desuden fik flere elever lov at deltage i måling af nitratudvaskning, hvor man gennem nitratmålinger kan vurdere næringsstoffernes udvaskning til grundvand, søer og åer.

Og endnu bedre havde flere elever hele højre arm inde i stomi-opererede køer – en spændende og grænseoverskridende oplevelse.

Køerne bruges til at undersøge foders fordøjelighed og udvikling af drivhusgasser.

Prøver af foderet i maven blev brugt til et såkaldt vomgasforsøg, hvor produktionen af drivhusgasser kan fortælle om køernes betydning i klimaproblematikkenen.

De næste dage blev brugt til undersøgelse af søerne i Silkeborg.

Med udgangspunkt i AQUA-centret kan man indefor gåafstand finde eksempler på både rene badevandssøer og stærkt forurende søer, og de blev grundigt undersøgt af elever i waders, våddragt og kano.

Udover de praktiske øvelser blev der også tid til en kanotur på Gudenåen.