Masser af roser til “røde” Hansen

Politikere fra højre til venstre roste SF"s Peter Hansen for ærlighed og vedholdenhed, da de fejrede hans 25 år i kommunalbestyrelsen

Foto: Michael Harsvik