Markedsundersøgelse af holdninger

Af Peter B. Larsen, Bøge Alle 6, Allerød:

Markedsundersøgelser er en svær disciplin. Særlig skal dem omkring holdninger være underlagt en høj grad af etik og objektivitet. For at kunne anvendes.

Umiddelbart stilles der det, der kaldes lukkede spørgsmål.

Dette er simpelthen nødvendigt for at kunne lave analyser på dem.

Omvendt kræver dette, at der er tilpas med forudsætninger og forbehold i de spørgsmål/svar muligheder, der fremlægges, således at svareren kan få mulighed for at nuancere sine svar og dermed holdning.

Hvis der er spurgt på den måde, som der er refereret i Allerød Nyt's artikel om Gallup undersøgelsen af bl.a. Widex og deres planlagte mølle, er der i hvert fald ikke plads til nogen nuancer.

Og det er jo synd. For det er netop det, der er brug for i debatten om Widex-møllen. Der er jo næppe nogen, der har noget imod, at der arbejdes for et bedre klima og miljø, bl.a. via vindkraft. Og at vi alle forsøger at bidrage. Eller har noget i mod Widex som virksomhed.

Men mht. den planlagte Widex-mølle er der en lang række forhold, der taler imod netop denne mølle og på dette sted. Og dette fremgår hverken af spørgsmål eller svarmuligheder.

Imod eller for Widex-møllen er meget meget mere end blot: "Vindkraft er godt og modstanderne nogle naboer/egoister der ikke vil yde deres til fællesskabet".

Og "Widex er så og så god en virksomhed, så de skal da have lov til at opsætte en mølle".

Med en Widex-mølle som den planlagte vil man gøre klima- og miljøsagen en bjørnetjeneste (i den gamle betydning: en dårlig tjeneste). Opføres den, vil den til tid og evighed stå som symbol på manglende omtanke og at målet var så godt, at man så stort på midlerne til at nå dertil.