Markant stigning i antallet af frivillige

Frivilligcenter Sorø kan melde om en markant stigning i antallet af frivillige i Sorø Kommune. Faktisk er antallet af frivillige i 2018 øget med et par hundrede i forhold til året før. Og der er vel at mærke kun tale om frivillige, der er med under Frivilligcenter Sorøs hat. En stor del af foreningslivet ligger udenfor.

– Vi har fundet nøglen til, hvordan man kan skaffe frivillige og også beholde dem, siger centerleder Lone Lisborg og Rosa Madsen, der er med i centrets bestyrelse, til DAGBLADET og Sjællandske.

– Vi er blevet så gode til det, at vi holder kurser i det. Foreløbig har vi holdt et kursus for en forening og et kursus for offentligt ansatte, og de kunne umiddelbart bruge det, de fik med hjem.

Når man ønsker at få hjælp af frivillige, er det vigtigt, at man kan fortælle den gode historie om, hvad man kan og vil. Derfor lærer vi foreninger, organisationer, institutioner mv. at bygge den gode fortælling op, fortsætter de.

– Dernæst handler det om at have en god dialog og at skabe et fællesskab, som de frivillige bliver en del af. Fællesskab, ligeværd og medejerskab er de tre hovedårsager til, at de frivillige synes, det er spændende at deltage – og man skal huske, at når man er frivillig, har man det privilegium, at man bare kan stoppe, hvis man ikke finder opgaverne interessante længere eller bare ikke bryder sig om »lugten i bageriet«.

Eksempelvis på Holbergcentret er der bygget et godt hold af frivillige op.

– Men her er de frivillige heller ikke kun besøgsvenner, fortæller Rosa Madsen.

– De er med i et fællesskab både med de øvrige frivillige, med personalet og med beboerne. Når vi f.eks. går en tur i kirken eller på kunstmuseet, så hygger vi os sammen – allesammen.

Topstyring skal man passe på med, når man har med frivillige at gøre. Medejerskabet og medindflydelsen er til gengæld vigtige elementer.

I slutningen af 2018 og begyndelsen af i år har Frivilligcenter Sorø bidraget til at få sat samtalegruppen Pust på benene. Det begyndte som en sorggruppe for unge sat i værk af Rune Trappaud Rønne. Pust bliver stiftet 6. marts som forening. Den dækker både børn og voksne, og tanken er, at den skal brede sig fra Dianalund ud i resten af kommunen. Sammen med kunstmuseet fortsættes Projekt Paic med deltagende kunst for udsatte borgere – her får de udsatte borgere glæde af at opleve kunst og selv at skabe kunst i samarbejde med en kunstner. Projektet kørte i 2018 som et EU-betalt forsøg – nu køres det videre lokalt.

– På Abildvej har vi sammen med Dansk Flygtningehjælps Ungdom sat et projekt i gang for unge flygtninge. Det kører de nu selv videre, siger Lone Lisborg.

– Vi er også i færd med at sætte et mentorprojekt for unge mødre i gang, så de igen kan finde tilbage på arbejdsmarkedet, og så har vi hjulpet SUP (Sorø Ungdoms Projekt) blandt andet med at få skabt forbindelse til Kulturcafé Ludvig.

En stor succes har Frivilligcenter Sorø også oplevet på Sorø Akademi, hvor frivilligt arbejde har fået høj status. Hvert år holdes en frivilligdag for de nye elever på skolen, og i 2018 blev der ad den vej indgået dobbelt så mange frivilligaftaler med eleverne som året før.

– Frivillighedskæmperne, som organiserer det frivillige arbejde for skolens elever, er vokset fra tre-fem i styregruppen til nu 15-16 stykker, fortæller Lone Lisborg.

– Også her var jeg med – sammen med eleverne – en tur hos rektor, hvor vi fik aftalt rammerne for det frivillige arbejde og rekrutteringen af frivillige. Det fungerer bare godt.

Skolen har sit eget frivilligbevis, og udover alment frivilligt arbejde deltager skolen også ofte med indsamlingshold, når der er forskellige landsindsamlinger. Sorø Akademis Skole har også selv en række opgaver, der løses af frivillige – blandt andet som marskaller ved vandbal og kongebal.

Frivilligcenter Sorø holder generalforsamling tirsdag den 19. marts kl, 16.45 i Dianalund Borgerhus på Sømosevej.

– Vi afprøver i år en ny metode, siger Lone Lisborg.

– Når vi har sagt goddag og nydt en sandwich, får deltagerne lov til at præsentere sig. Efter årsberetningen er der præsentation af foreningerne Pust og Mætværk. Og så kommer præsentationen af regnskab samt valg og eventelt – og så regner vi med at være færdige kl. 20.00.