Manglende skraldetømning – nu er det ved at være nok

Til Holbæk Forsyning.

11-06-2008 var planen, at bio/rest og papir/glas skulle afhentes i henhold til tømningsplan.

11-06-2008 skrev jeg en mail, hvor jeg bad om at få oplyst ny tømningsdag – den blev oplyst på Holbæk Kommunes hjemmeside 12-06-2008 til at være inden 17-06-2008.

Det er i dag 17-06-2008 kl. 17.49, og affaldscontainerne har nu stået på gaden siden 11-06-2008.

Jeg kan have forståelse for, at et nyt system kræver tilvænning og indkøring – men nu er det ved at være nok.

Jeg må derfor på det kraftigste beklage de i første omgang mangelfulde oplysninger om tømningsstatus og tømningstidspunkt – og her i anden omgang er de direkte forkerte oplysninger – for slet ikke at nævne den manglende tømning.

Jeg mener, det er et udtryk for en utrolig arrogance, at man bare lader være med at tømme og samtidig overhovedet ikke kommer med troværdige oplysninger.

Jeg vil derfor endnu en gang opfordre Holbæk Forsyning til at få tømt affaldscontainerne, samt komme med troværdige oplysninger om tømningstidspunkt.

Peer Andersen

Hørby Færgevej 30

Holbæk