Manglende pasning af grønne områder i Veksø

Vi har nu den 24 maj og der er ikke slået græs noget sted i Veksø.

Maglehøj Alle og Gl.Hovevej ligner noget der mangler en flok får eller afventer at nogen vil slå hø af det høje græs.

Kigger man på Ganløse og Stenløse omkring rådhuset, ser det helt anderledes trimmet ud.

På Maglehøj Alle kan man ikke mere se kantstenen for vildtvoksende græs og ukrudt og græsset i midterrabatten er 30 cm højt.

Mange fortove i byen er helt grønne af ukrudt – kort sagt ligner det noget der slet ikke bliver passet. Sådan har det også været tidligere år.

Kantstenen skal gro helt til og asfalten skal løfte sig inden for få år hvorefter der skal ofres ny asfalt, men det er vel et andet budget? Hvorfor har man ikke en mand der fast går i Veksø og passer byen eller er der også skåret ned her til mindste fællesnævner?

For enden af Maglehøj Alle ved den nye pumpestation, er der fyldt med bjørneklo, men det passer kommunen jo heller ikke. Det er synd for materielgården og de ansatte, at de skal arbejde under så ringe vilkår – det må være svært ikke at kunne lave et ordentligt stykke arbejde, der kunne glæde en hel by. Pas på I ikke venter så længe med at slå græs, at hele byen vokser ind i § 3 og herefter slet ikke må passes mere.