Mangfoldighed for børnenes skyld

Sascha Rosenberg, Forældrebestyrelsen i Kringlen

Debat

Som tilflyttende forælder bliver jeg alvorligt bekymret over den sammenlægning, der overvejes af Vuggestuen Kringlen og Børnehaven Mariahjemmet. Kringlen er med sine 66 børneenheder en bæredygtig institution, som derudover også kan dokumentere et rekordlavt sygefravær på 1,7 %.

Det skyldes et dedikeret personale og i den grad også en synlig ledelse, som har prioriteret børnetimer på gulvet side om side med sit personale. Vuggestuen Kringlen er en attraktiv institution med en lang venteliste og en stort tilfredshed. Forældrene i Kringlen har valgt netop dette sted, fordi det er ren vuggestue. Den eneste rene kommunale vuggestue der er tilbage i Helsingør.

Vi har valgt dette sted, fordi der er plads til det enkelte barn, der er tid til nærvær og omsorg, og der er fokus på netop børn i alderen nul til tre år.

Helsingør Kommune vil gerne profilere sig på at være en attraktiv kommune for ressourcestærke børnefamilier, men for at være det, skal kommunen have noget at tilbyde. Ved denne sammenlægning nedbringer man udbuddet af daginstitutioner gevaldigt.

Ugentligt har Kringlen besøg af familier med enten en baby på armen eller en i maven, som kommer fra andre kommuner for at besøge Kringlen med tanke på at flytte til Helsingør og skrive sig op til Kringlen. Kringlen er altså en vuggestue, som er en tiltrækkende faktor for netop den målgruppe, Helsingør ønsker at tiltrække.

Ved at sammenlægge den med Mariahjemmet, som også er en populær institution med et godt ry, fratages forældre muligheden for at vælge frit, og Kringlen er et bevidst valg man tager som forældre. Man kunne frygte, at størstedelen af de forældre, som har børn i Kringlen og måske også på Mariahjemmet, ville vælge de private tilbud i stedet.

At ventelisten også vil kortes ned til fordel for længere ventelister hos de private tilbud, eller at Helsingør Kommune skal til at bruge økonomi på en forældreskare, som vælger at passe børn i eget hjem.

Vi som forældre ønsker mangfoldighed for vores børns skyld, og hvis kommunen ikke tilbyder denne mangfoldighed, så opsøger vi den selv, enten ved at fraflytte kommunen eller ved simpelthen at vælge det kommunale helt fra.

Jeg forstår til fulde, at der skal spares to millioner kroner, og jeg forstår, at det må være en svær opgave at finde den mest gunstige måde at gøre dette på. Jeg vil bare appellere til, at man tænker alle muligheder igennem. At man ikke spænder ben for Helsingør Kommune på længere sigt.

Det er vores børn, der engang skal vokse op og være dem, vi er i dag. De er den vigtigste investering, da det er dem, der er fremtiden. Det er dem, der skal sidde som politikere, pædagoger og skolelærere en dag. Vi er nødt til at sikre os de bedste rammer, så vores børn har de bedste forudsætninger for at blomstre og blive til ansvarsfulde, empatiske voksne mennesker.

Mest af alt er vi nødt til at sikre det mangfoldige daginstitutionstilbud i Helsingør Kommune.