Mange ville optimere energiforbruget

Foto: Lene Ploug Frederiksen