Mange meninger om vejlukning

Trafiksikkerheden taler for én løsning, hensynet til brugerne af kirken for en anden.

Spørgsmålet: 'Skal Ved Gadekæret lukkes ved Lynge Bygade eller ved gadekæret' udløste en livlig debat med mange synspunkter, forslag og idéer, da der 29. november var borgermøde på Lynge Skole. Politikerne i Miljøudvalget må nu blandt andet prøve at finde ud af, om der kan laves løsninger, så der både tages hensyn til skolebørnenes trafiksikkerhed og til brugerne af kirken, for det var et af de centrale omdrejningspunkter i debatten.