Mand fundet død i skov

Foto: Sergey Galushko, Camilla Pedersen