Malmos A/S har den største ordrebeholdning i sine 60 år

Foto: Ricky John Molloy