Lys over kystbanestien

Cyklister og fodgængere får nu endelig stibelysning på den sydlige del af Kystbanestien

Foto: Morten Timm

Der er lys forude – også selv om vi går den mørke tid i møde. I hvert fald for de cyklister og fodgængere, der benytter Kystbanestien.

Hørsholm Kommune indledte nemlig i sidste uge arbejdet med at opsætte lysstandere kaste på den del af kystbanestien, der strækker sig fra tunnelen under Kystbanen ved Piet Heins Vej/Linstowsvej og sydpå til kommunegrænsen mod Rudersdal Kommune.

"Det har i flere år været et ønske fra Hørsholm Kommune at forøge sikkerheden på kommunens stinet og fremme cyklismen. Det er en væsentlig ekstra tryghed, der ligger i at kunne færdes på en oplyst sti, og med dette nye projekt vil hele den del af Kystbanestien, der ligger i Hørsholm Kommune være belyst," udtaler Anders Borgen (C), formand for Teknik- og miljøudvalget.

Arbejdet forventes at være færdigt lige efter efterårsferien, og så snart en delstrækning af den mere end to kilomter lange nye belyste sti er færdig, vil lyset blive tændt.

Kystbanestien er en del af den nationale cykelrute 9, og i forbindelse med belysningsprojektet udskiftes også de gamle stivejviserskilte, så det bliver mere tydeligt, hvor man kan komme hen, og hvor langt der er.

Der vil endvidere langs stien blive placeret to bænke, hvorfra man kan nyde den smukke udsigt.