Lyrik i Skovhuset

Litteraturanmelderen Lars Bukdahl fra Weekendavisen præsenterer unge lyrikere i Værløse

Foto: Jens Berg Thomsen