Lyngehal 2 uden omklædningsrum

Byggeriet af den nye hal i Lynge bliver dyrere end de 16 mio. kr., der er afsat i budgettet. Samordningsudvalget skal derfor på et møde på torsdag 31. januar behandle tre alternative forslag.

Foto: Gitte Schwartz

En dialoggruppe med repræsentanter for brugerne og Forvaltningen har siden december arbejdet med at formulere krav og ønsker til den nye Lyngehal. Beregningerne viser nu, at det koster 26 mio. kr. at opføre en hal, som opfylder alle brugernes ønsker, men så mange ekstra penge har kommunen ikke til rådighed. Derfor skal samordningsudvalget nu behandle tre alternative forslag til henholdsvis 16, 19 og 22 mio. kr.